ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

"Н. Й. ВАПЦАРОВ" ГРАД ЯМБОЛ

 
 
 
 

Ръководство:

Директор:
Моника Петрова

завършила Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" гр. Пловдив

специалност – “Физика и математика”

специализация - "Информатика и ИТ"

Степен на професионална квалификация - Първа

Награда: плакет "Сребърен" на името на Ради Иванов Колесов по повод 24.05.2008 г. с решение на Общински съвет - Ямбол


ЗДУД:
Бистра Костова

завършила ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Пловдив

специалност – "Биология и химия"

Степен на професионална квалификация - Четвърта


ЗДУПД:
Инж. Васил Василев

завършил ВМЕИ гр. София

специалност – "Експлоатация на жп транспорт"

инженер-педагог


 
 
Уеб дизайн: CNYWDS

Copyright © ПГ по ПСТТ. All rights reserved.

Последна актуализация февруари 2018 г.