ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

"Н. Й. ВАПЦАРОВ" ГРАД ЯМБОЛ

 
 
 
 

Ръководство:

Директор:
д-р инж. Георги Колев Георгиев

завършил Русенски университет "Ангел Кънчев" гр. Русе

специалност – “Технология и организация на автомобилния транспорт”

Степен на професионална квалификация - Трета

 


ЗДУД:
Бистра Костова

завършила ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Пловдив

специалност – "Биология и химия"

Степен на професионална квалификация - ЧетвъртаЗДУД:

Пенка Стоянова Ангелова

завършила Софийски университет "Св. Климент Охридски" гр. София

специалност – "История"

 
 
Уеб дизайн: CNYWDS

Copyright © ПГ по ПСТТ. All rights reserved.

Последна актуализация декември 2023 г.