ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

"Н. Й. ВАПЦАРОВ" ГРАД ЯМБОЛ

 
 
 

 

 

 

 

 

 

История

През 1960 г. за задоволяване нуждите на ДСО “Строителна механизация” в гр. Ямбол се открива професионално училище за машинисти на строителни машини и двигателите им с директор Димитър Кирязов. За обучението и възпитанието на първите 108 курсисти се грижат: 1 завеждащ работилница, 9 учители и 2 възпитатели. Новооткритото учебно заведение се помещава в сградата на междуучилищния център съвместно с Техникума по механизация на селското стопанство. Учебната година започва с оскъдна материална база. Голяма част от часовете по учебна практика са изнесени в квартал Каргон в работилници на територията на ДЗС Ямбол и на Окръжно пътно управление. 15 години учители и ученици прекосяват пеш целия град в пек и студ за да използват тези работилници и да изучат тънкостите на професията. Производствената практика на учениците се провежда в Азотно-торовия завод гр. Стара Загора.

  През учебната 1964/1965 г. се въвежда нова специалност – за компресористи, а през следващата – за монтьори на строителни и пътни машини. През учебната 1969/1970 г. училището е обявено за първенец в VІ – я републикански преглед на учебните заведения.

  През 1970 г. Професионалното училище се трансформира в Средно професионално-техническо училище по строителна механизация, с патрон Димитър Благоев. На 10.06.1972 г. е направена първата копка на новата сграда на училището. За 4 години са изградени трите съвременни корпуса – учебен, производствен и общежитие. Построен е физкултурния салон. На 15.09.1975 г. новият комплекс започва да функционира. За директор на мястото на пенсиониралия се Димитър Кирязов е назначен инж. Дойчо Дойчев. През периода 1975 -1985 година се отделя изключително внимание на производственото обучение. Обогатен е машинния парк с автобагери, автогрейдери, булдозери, скрепери, товарачни машини, а през 1985 г. производствената практика се осъществява извън страната – в гр. Братислава. Тази традиция се запазва до средата на 90-те години.

  През учебната 1973/1974 г. за патрон на училището е избран Никола Вапцаров – поетът, неразделно свързан с машините.

През 1985 г. училището е наградено с орден “Кирил и Методий” I степен.

  От 1985 до1987 директор на училището е инж. Ванко Джукелов. През тези години в училището се обучават и ученици от ЕСПУ.

За периода 1987-1992 директор е Николай Бакалов.

  За периода 1993-2015 директор е инж. Георги Вълчев.

  На 07. 04. 2003 г., училището получава нов статут - Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника.

  От 07.09.2015 г. до момента директор е Моника Петрова.

Днес училището разполага с 22 учебни кабинета, множество лаборатории и учебни работилници, съвременни компютърни кабинети, с постоянен достъп до интернет. Машинният парк е обогатен с нови минибагер, мотокар и два леки автомобила. Оборудвани са две нови учебни работилници по компютърна дииагностика на автомобила и по учебна практика по общопрофесионални умения. Общежитието е реновирано. Учениците ползват нови легла, матраци, възглавници, спално бельо, гардероби и закачалки. Подменени са и вратите на стаите в общежитието, както и дограмите на прозорците.

 

 
 
Уеб дизайн: CNYWDS

Copyright © ПГ по ПСТТ. All rights reserved.

Последна актуализация юни 2018 г.