ВАЖНО!

Във връзка с предстоящия прием на ученици в 8 клас в училищата от област Ямбол за учебната 2022/2023 г. и с  цел да се улеснят и

оптимизират дейностите по приема на учениците в 8 клас, може да се запознаете с График на дейностите и Указания за родителите и учениците.

График на дейностите може да видите тук.

Указания за родителите и учениците може да видите тук.

 

Обява за НП "Заедно в изкуствата и спорта". Обявата може да видите тук.

Информация за предстоящите обучения на педагогическите специалисти от ПГПСТТ - гр.Ямбол, може да видите тук.

Уважаеми зрелостници,

Уведомяваме Ви, че задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, сесия май-юни ще се проведе

в две части. Повече информация може да видите тук.

 

Дирекцията на ПГ по ПСТТ “Н. Й. Вапцаров” гр. Ямбол обявява свободно място за лектор за провеждане на занятия по създаване и

функциониране на учебно-тренировъчна фирма по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2” в рамките на 8 учебни часа през учебната 2021/2022 г. с договор по ЗЗД. Обявата може да видите тук.

 

 

Държавен план-прием 2022-2023