Гимназистите на ПГ по ПСТТ - гр. Ямбол с нова инициатива - електронен ученически училищен вестник "Багер net".

първи брой може да видите тук