Брой свободни места в ПГ по ПСТТ Н. Й. Вапцаров по държавен план-прием 2022-2023 г. към 12.09.2022 г.

 

 

клас

специалност

професия

Брой свободни места

VIII A

Електрообзавеждане на транспортна техника

Електромонтьор

0

VIII Б

Пътно строителна техника

Техник по транспортна техника

10

VIII В

Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

Монтьор на подемно-транспортна техника

 

11

VIII Г

Пътно строителна техника

Техник по транспортна техника

0