Брой свободни места в ПГ по ПСТТ Н. Й. Вапцаров по държавен план-прием 2020-2021 г. към 11.09.2020 г.

 

 

клас

специалност

професия

Брой свободни места

VIII A

Електрообзавеждане на транспортна техника

Електромонтьор

0

VIII Б

Пътно строителна техника

Техник по транспортна техника

0

VIII В

Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

Монтьор на подемно-транспортна техника

 

0

VIII Г

Електрообзавеждане на транспортна техника

Електромонтьор

0