ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА В ПГ ПО ПСТТ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" - ЯМБОЛ

ИНФОРМАЦИЯ

            за задължителното консултиране и начина на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент в образователното институция

 

1.     На 31.05.2017 г. директорът на ПГ по ПСТТ проведе инструктаж на педагогическите специалисти в училището и изясни начина на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент в гимназията.

2.     Пълният текст на инструктажа можете да прочетете тук.

 

 

СИСТЕМА

за взаимодействие между учителите, учениците и техните лични лекари

 

1.     Засилване взаимодействието на личния лекар с родителите и педагогическите специалисти за получаване на точна информация за здравословното състояние на учениците;

2.     Работата, свързана със здравословното състояние на децата да бъде целенасочена и ефективна, а не да се смята като административно задължение;

3.     Повишаване контрола при издаване на документи за извиняване на отсъствията;

4.     Справка и консултация с личния лекар на ученика, когато отсъствията на ученика са системни и продължителни;

5.     Извинителните медицински бележки да имат изходящ номер от амбулаторния лист.

 

 

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК

на лицензирани доставчици на социални услуги, които имат ресурс и при необходимост могат да подкрепят педагогическите специалисти в работата им с ученици и техните родители можете да намерите тук.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩНОСТТА НА ВСЕКИ ВИД УСЛУГА тук

 

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ

за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации можете да прочетете тук.