ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПГ ПО ПСТТ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" - ЯМБОЛ

Правомощия на обществения съвет

Покана за среща на родителите на учениците от всички паралелки за конституиране на Обществения съвет към ПГПСТТ - 29.09.2022 г.

Покана за среща на родителитена учениците, излъчени по паралелки на предходната среща на родителите - 11.10.2022 г.

Покана за свикване на заседание на обществения съвет - 10.10.2022 г. - 17.30 ч.

Покана за свикване на заседание на обществения съвет - 12.12.2022 г. - 17.30 ч.

Покана за свикване на заседание на обществения съвет - 10.01.2023 г. - 17.30 ч.

Покана за свикване на заседание на обществения съвет - 25.04.2023 г. - 17.30 ч.

Покана за свикване на заседание на обществения съвет - 04.07.2023 г. - 17.30 ч.

Покана за свикване на заседание на обществения съвет - 05.09.2023 г. - 17.30 ч.

Покана за свикване на заседание на обществения съвет - 10.10.2023 г. - 17.30 ч.

Покана за свикване на заседание на обществения съвет - 15.01.2024 г. - 17.30 ч.

Покана за свикване на заседание на обществения съвет - 15.04.2024 г. - 17.30 ч.

Протокол № 1 на заседание на обществения съвет за учебната 2022/2023 г.

Протокол № 2 на заседание на обществения съвет за учебната 2022/2023 г.

Протокол № 3 на заседание на обществения съвет за учебната 2022/2023 г.

Протокол № 4 на заседание на обществения съвет за учебната 2022/2023 г.

Протокол № 5 на заседание на обществения съвет за учебната 2022/2023 г.

Протокол № 6 на заседание на обществения съвет за учебната 2022/2023 г.

Протокол № 2 на заседание на обществения съвет за учебната 2023/2024 г.

Състав на обществения съвет към ПГ по ПСТТ - Ямбол

Покани за свикване на заседания на обществения съвет през учебната 2016/2017 г. - архив

Покани за свикване на заседания на обществения съвет през учебната 2017/2018 г. - архив

Покани за свикване на заседания на обществения съвет през учебната 2018/2019 г. - архив

Покани за свикване на заседания на обществения съвет през учебната 2019/2020 г. - архив

Покани за свикване на заседания на обществения съвет през учебната 2020/2021 г. - архив

Покани за свикване на заседания на обществения съвет през учебната 2021/2022 г. - архив

Протоколи на заседания на обществения съвет през учебната 2016/2017 г. - архив

Протоколи на заседания на обществения съвет през учебната 2017/2018 г. - архив

Протоколи на заседания на обществения съвет през учебната 2018/2019 г. - архив

Протоколи на заседания на обществения съвет през учебната 2019/2020 г. - архив

Протоколи на заседания на обществения съвет през учебната 2020/2021 г. - архив

Протоколи на заседания на обществения съвет през учебната 2021/2022 г. - архив

Отчет за работата на обществения съвет за учебната 2016/2017 г.

Отчет за работата на обществения съвет за учебната 2017/2018 г.

Отчет за работата на обществения съвет за учебната 2018/2019 г.

Отчет за работата на обществения съвет за учебната 2019/2020 г.

Отчет за работата на обществения съвет за учебната 2020/2021 г.