ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПГ ПО ПСТТ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" - ЯМБОЛ

Правомощия на обществения съвет

Покана за среща на родителите на учениците от всички паралелки

Покана за събрание на родителите, излъчени на срещата на родителите

Състав на обществения съвет към ПГ по ПСТТ - Ямбол

Покани за свикване на заседания на обществения съвет през учебната 2016/2017 г. - архив

Отчет за работата на обществения съвет за учебната 2016/2017 г.

Покана за свикване на заседание на обществения съвет на 23.10.2017г. от 17:00 часа

Покана за свикване на заседание на обществения съвет на 29.01.2018 г. от 17:00 часа