ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПГ ПО ПСТТ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" - ЯМБОЛ

Правомощия на обществения съвет

Покана за среща на родителите на учениците от всички паралелки

Покана за събрание на родителите, излъчени на срещата на родителите

Състав на обществения съвет към ПГ по ПСТТ - Ямбол

Покана за свикване на първо заседание на обществения съвет на 12.12.2016 г. от 17.00 часа

Покана за свикване на заседание на обществения съвет на 23.01.2017 г. от 17.00 часа

Покана за свикване на заседание на обществения съвет на 27.03.2017 г. от 17.00 часа

Покана за свикване на заседание на обществения съвет на 24.04.2017 г. от 17.00 часа

Покана за свикване на заседание на общствения съвет на 10.07.2017 г. от 17.00 часа

Покана за свикване на заседание на обществения съвет на 12.09.2017 г. от 17.00 часа

Отчет за работата на обществения съвет за учебната 2016/2017 г.

Покана за свикване на заседание на обществения съвет на 23.10.2017г. от 17:00 часа