Брой свободни места в ПГ по ПСТТ „Н. Й. Вапцаров“

 

 

клас

специалност

професия

Брой свободни места

VIII A

„Електрообзавеждане на транспортна техника"

„Електромонтьор“

1

VIII Б

„Пътно – строителна техника“

„Техник по транспортна техника“

8

VIII В

„Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“

„Монтьор на подемно-транспортна техника“

10

VIII Г

„Пътно – строителна техника“

„Техник по транспортна техника“

0

IX А

„Електрообзавеждане на транспортна техника"

„Електромонтьор“

0

IX Б

„Пътно – строителна техника“

„Техник по транспортна техника“

1

IX В

„Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“

„Монтьор на подемно-транспортна техника“

4

IX Г

„Електрообзавеждане на транспортна техника

„Електромонтьор“

0

X А

„Електрообзавеждане на транспортна техника"

„Електромонтьор“

11

X Б

„Пътно – строителна техника“

„Техник по транспортна техника“

2

X В

„Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“

„Монтьор на подемно-транспортна техника“

2

X Г

„Електрообзавеждане на транспортна техника

„Електромонтьор“

0