Брой свободни места в ПГ по ПСТТ „Н. Й. Вапцаров“

 

 

клас

специалност

професия

Брой свободни места

VIII A

„Електрообзавеждане на транспортна техника"

„Електромонтьор“

8

VIII Б

„Пътно – строителна техника“

„Техник по транспортна техника“

6

VIII В

„Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“

„Монтьор на подемно-транспортна техника“

7

VIII Г

„Пътно – строителна техника“

„Техник по транспортна техника“

0

IX А

„Електрообзавеждане на транспортна техника"

„Електромонтьор“

8

IX Б

„Пътно – строителна техника“

„Техник по транспортна техника“

8

IX В

„Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“

„Монтьор на подемно-транспортна техника“

11

IX Г

„Електрообзавеждане на транспортна техника

„Електромонтьор“

0

X А

„Електрообзавеждане на транспортна техника"

„Електромонтьор“

5

X Б

„Пътно – строителна техника“

„Техник по транспортна техника“

2

X В

„Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“

„Монтьор на подемно-транспортна техника“

5

X Г

„Електрообзавеждане на транспортна техника

„Електромонтьор“

0