В ПОМОЩ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Електронен дневник

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в училището и интернет

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация "Родители"

Препоръки относно безопасно провеждане на обучение в електронна среда от разстояние